Mezőfalva Nagyközség Hivatalos Honlapja
Mikulás földje központi települése

Az oldal betűméretét a fenti 3 "A" ikonnal tetszése szerint változtatni tudja...

Ma 2021. augusztus 05. csütörtök, Krisztina napja van.

Kezdőlap
LEADER tájékoztató
A Magyar Közlönyben megjelent a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről. A fenti számú VM rendelet elektronikusan az alábbi honlapon
elérhető: http://www.magyarkozlony.hu/

Magyar Közlöny 90. szám (2011. július 29.).Az alábbi tájékoztatást a jelenleg érvénybe lévő szabályozás alapján
közöljük.A ÚMVP IV. tengely LEADER program keretében, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület térségében az alábbi célterületekre lehet támogatási kérelmet
benyújtani:1. Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek fejlesztése

2. Kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz való
hozzáférés elősegítése, meglévő és új szolgáltatások fejlesztése. Közrend és
közbiztonság elősegítése.

3. Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése

4. Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták
kialakítása, versenyképességük növelése

5. Térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap készítés
támogatása

6. Térségi együttműködések elősegítése, egységes arculati elemek
kialakítása

7. Hagyományos és népi mesterségek képzése, szakmai tudás- és
képességfejlesztés

8. Társadalmi felelősség erősítése, fenntartható együttműködési formák
kialakítása

9. Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek lebonyolítása

10.Térségi tanulmányok kidolgozásaA LEADER rendeletben megjelent támogatási kérelem benyújtási feltételek
mellett a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által megalkotott HVS
célterület tervező excel táblázat tartalmazza azokat az alanyi és tárgyai
feltételeket, valamint csatolandó mellékletek listáját, amelyeket a
támogatási kérelemmel együtt szkennelt formában be kell nyújtani az
elektronikus felületen keresztül. (Ennek az excel táblázatnak az
elérhetősége: http://www.mezofoldihid.hu/index.php?page=menu_151).A pályázatok benyújtására 2011. szeptember 30. - 2011. október 31. között
lesz lehetőség.A pályázatok benyújtására elektronikus úton lesz csak lehetőség
(www.mvh.gov.hu honlap Elektronikus ügyintézés menüpontján keresztül).A pályázatok benyújtásának előfeltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen MVH
regisztrációs számmal, amelyet a G0001 nyomtatványon lehet igényelni
(nyomtatvány elérhetőség:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/
g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395). Amikor az MVH
regisztrációs számot megkapja az ügyfél, a G946 nyomtatványon jelszót kell
igényelni a rendszer használatához (nyomtatvány elérhetősége:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/
g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401). Ezt követően használható
az elektronikus rendszer.Az elektronikus benyújtással kapcsolatos tájékoztatás a 76/2011. (VII. 29.)
VM rendelet 20 § (2) - (7) bekezdésének értelmében, amely alapján a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete segíti a pályázókat:

"(2) Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes
LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai
közreműködőként, köteles

a) az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak
kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal a technikai közreműködést végző
LEADER HACS munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához
időpont-egyeztetés céljából,

b) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezettel, annak
írásos visszaigazolása alapján, egyeztetett időpontban a pályázat benyújtása
céljából a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetnél
megjelenni, valamint

c) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetet az
egyeztetett időpontban beálló változásról a pályázat benyújtására
egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 5 nappal értesíteni, mely
kötelezettsége elmulasztása esetén elveszti a jogot a LEADER HACS
munkaszervezet a pályázat benyújtásához technikai közreműködőként való
igénybevételére.

(3) A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített
nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésről szóló
nyomtatványt a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell - elektronikusan,
valamint postai úton, vagy személyesen - az MVH-nak benyújtani, továbbá
papíralapon, az ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában is
meg kell őrizni. Bejelentés hiányában a technikai közreműködő eljárása
érvénytelen.

(4) A technikai közreműködő útján történő pályázatbenyújtás tényét
dokumentálni kell. A dokumentálás módja, a benyújtott és az elektronikus
felületen KR dokumentumként elérhető pályázat két példányban történő
kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok pályázat adatokat lezáró utolsó
oldalának az ügyfél és a technikai közreműködő általi aláírása, valamint a
többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt
nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát
ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott pályázati dokumentum vagy
nyilatkozat egy példányát a technikai közreműködést ellátó szervezet, másik
példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a technikai
közreműködést ellátó szervezet vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(5) A technikai közreműködés megszüntetését az erre rendszeresített
nyomtatványon az ügyfél és a technikai közreműködést ellátó szervezet
köteles bejelenteni az MVH-nak. A megszüntetés bejelentéséről szóló
nyomtatványt a technikai közreműködést ellátó szervezetnek elektronikus úton
kell elküldenie az MVH részére, az ügyfélnek - aláírásával ellátva - postai
úton vagy személyesen kell benyújtania a lakóhelye vagy székhelye szerint
illetékes MVH megyei kirendeltségre. Bejelentés hiányában a technikai
közreműködés megszüntetése érvénytelen.

(6) A technikai közreműködő nem vehet részt az általa közreműködőként
benyújtott pályázat további bírálatában."

(Kiegészítés: a 2011. szeptember 30. napját megelőző legalább 20 nappal
előtte.)A LEADER rendelettel kapcsolatos további információkat, folyamatosan
frissítve a www.mezofoldihid.hu honlap "Letölthető dokumentumok", "Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia", "Hírek" menüpontjában olvashatnak az
érdeklődők. A jogszabályi változásokkal kapcsolatosan (VM rendelet, IH
Közlemény, MVH Közlemény) szintén itt kaphatnak a pályázók folyamatosan,
naprakész tájékoztatást.A LEADER rendelettel kapcsolatosan a térségben lakossági fórumokra is sor
kerül, melyek helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben adunk
tájékoztatást.ÜdvözlettelMárok Csaba

MHTE elnök
 
Cookie/süti kezelés
 
Kezdőlap | Mikulásfölde | Kereskedelem | Szabadidő | Online újságok | Közérdekű adatok | Adatvédelem
 
 Adatkezelési Tájékoztató
 
2008-2020 © Mezőfalva Önkormányzata - Minden jog fenntartva !