Mezőfalva Nagyközség Hivatalos Honlapja
Mikulás földje központi települése

Az oldal betűméretét a fenti 3 "A" ikonnal tetszése szerint változtatni tudja...

Ma 2018. július 17. kedd, Endre és Elek napja van.

kep_valasztas.gif


Kimcstar_logo.png

mo_logo.png

nav-logo.png

 

Településtérkép

Mezőfalva településtérképe

Nagyítás

Időjárás

Kezdőlap arrow Intézmények és elérhetőségeik

Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott
Gyermekek Átmeneti Otthona

 

Címe: 2425. Nagykarácsony Rákóczi u.13. (az iskolával szemben)

Intézményvezető: Dr. Jászka Ernő irodavezető Tel/fax.: 25/281-388

Szakmai egységvezető: Köller Péterné Tel/fax.: 25/281-799

Megközelíthetősége: autóbusz, személygépjármű
Fizikai adottságok: Családi házas övezet, kertes családi ház
Működési terület: a Dunaújvárosi Kistérség

 

1. Ellátási terület: a gyermekek átmeneti otthona a Dunaújvárosi Kistérség közigazgatási területén lévő települések (Baracs, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás) lakossága számára biztosít jelenleg ellátást. Az üresen maradó férőhelyekre bármely, a kistérségünkön kívüli önkormányzat ellátási szerződést köthet.

2. A gyermekek átmeneti otthonába kerülés feltételei: - az intézmény igénybevétele önkéntes (a szülő kérésére), - gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálat, illetve önkormányzat javaslata, - a házirend elfogadása.

3. A gyermekek átmeneti otthonának alapelve: alapellátás keretében 3-18 éves korú, családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, átmeneti gondozás keretében történő teljes körű ellátást biztosít, ideiglenesen helyettesíti a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását. Az ellátás időtartama egy év, amely legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható a tanév végéig.

4. A célcsoport meghatározása: 3-18 éves korú családban élő gyermek, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Előfordulhat ugyanis, főként a gyermeküket egyedül nevelő szülők, nagyszülők esetén, hogy betegség, baleset, vagy más egyéb körülmény akár több hónapra is felborítja a család életét, és lehetetlenné teszi a kiskorú gondozását. A hirtelen bekövetkező változások miatt fennállhat annak a veszélye is, hogy az új körülmények kedvezőtlenül hatnak a gyermek fejlődésére.

 

I. Működési alapelvek:

  
1. szerződéskötés: felvételkor az intézmény és a család között szerződéskötés történik, amely tartalmazza: az intézmény által biztosított ellátásokat és szolgáltatásokat, az ellátásért fizetendő térítési díjat, a szolgáltatást igénybe vevők kötelezettségeit, az intézmény alapvető szabályait.

2. házirend: A házirend az alábbi alapvető szabályokat tartalmazza: az otthon belső életének rendje, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, a napirendből adódó feladatok, az ellátottak egymás közötti, és az intézmény dolgozóival szemben tanúsítandó magatartása, az ellátottak külső kapcsolattartása, a látogatás, eltávozás rendje, az érdekképviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlása. A házirendet az intézmény vezetése az érdekképviseleti fórum véleményének egyetértésével hagyja jóvá.

3. elhelyezési körülmények: az ellátottak 3 ágyas lakószobákban kapnak elhelyezést, személyes tárgyak tárolására zárható szekrényeket biztosítunk.

4. ellátások: egyéni szükséglethez, egészségi állapothoz igazodó teljes ellátást, családi jellegű gondoskodást biztosítunk.

 

II. Szociális munka az intézményben:

1. gondozási szerződés: az intézménybe kerüléskor az ellátottakkal és a családjaikkal együttes helyzetértékelést végzünk, amely alapján egyéni igényekhez igazodó gondozási-nevelési tervet készítünk.

2. egyéni esetkezelés: a családok, gyermekek aktuális élethelyzetéhez igazodó szolgáltatások biztosításával elősegítjük a családba történő visszakerülés zökkenőmentességét, életvezetési, pszichológiai tanácsadással, információs szolgáltatással, családgondozással.

3. a gyermekek gondozása, fejlesztése: gyermekek biztonságérzetének megerősítése, képességeik fejlesztése, a családi kapcsolatok erősítése, a gyermeknevelés segítése, serdülőkori devianciák megelőzése

4. szociális csoportmunka: az új kapcsolatok kialakításának elősegítése, személyközi konfliktusok oldása, önismeret, személyiség és képességfejlesztés, az intézmény életével kapcsolatos konfliktuskezelő csoport folyamatos működtetése, saját élményű tréningcsoport.

 

III. Szakmai létszámok és képesítések
   A jogszabályok előírásainak megfelelő.

 

 Dr. Jászka Ernő  s.k. Köller Péterné s.k.
 intézményvezető szakmai vezető