Mezőfalva Nagyközség Hivatalos Honlapja
Mikulás földje központi települése

Az oldal betűméretét a fenti 3 "A" ikonnal tetszése szerint változtatni tudja...

Ma 2018. január 18. csütörtök, Piroska napja van.

Településtérkép

Mezőfalva településtérképe

Nagyítás

Időjárás

Kezdőlap arrow Intézmények és elérhetőségeik

Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott
Gyermekek Átmeneti Otthona

 

Címe: 2425. Nagykarácsony Rákóczi u.13. (az iskolával szemben)

Intézményvezető: Dr. Jászka Ernő irodavezető Tel/fax.: 25/281-388

Szakmai egységvezető: Köller Péterné Tel/fax.: 25/281-799

Megközelíthetősége: autóbusz, személygépjármű
Fizikai adottságok: Családi házas övezet, kertes családi ház
Működési terület: a Dunaújvárosi Kistérség

 

1. Ellátási terület: a gyermekek átmeneti otthona a Dunaújvárosi Kistérség közigazgatási területén lévő települések (Baracs, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás) lakossága számára biztosít jelenleg ellátást. Az üresen maradó férőhelyekre bármely, a kistérségünkön kívüli önkormányzat ellátási szerződést köthet.

2. A gyermekek átmeneti otthonába kerülés feltételei: - az intézmény igénybevétele önkéntes (a szülő kérésére), - gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálat, illetve önkormányzat javaslata, - a házirend elfogadása.

3. A gyermekek átmeneti otthonának alapelve: alapellátás keretében 3-18 éves korú, családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, átmeneti gondozás keretében történő teljes körű ellátást biztosít, ideiglenesen helyettesíti a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását. Az ellátás időtartama egy év, amely legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható a tanév végéig.

4. A célcsoport meghatározása: 3-18 éves korú családban élő gyermek, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Előfordulhat ugyanis, főként a gyermeküket egyedül nevelő szülők, nagyszülők esetén, hogy betegség, baleset, vagy más egyéb körülmény akár több hónapra is felborítja a család életét, és lehetetlenné teszi a kiskorú gondozását. A hirtelen bekövetkező változások miatt fennállhat annak a veszélye is, hogy az új körülmények kedvezőtlenül hatnak a gyermek fejlődésére.

 

I. Működési alapelvek:

  
1. szerződéskötés: felvételkor az intézmény és a család között szerződéskötés történik, amely tartalmazza: az intézmény által biztosított ellátásokat és szolgáltatásokat, az ellátásért fizetendő térítési díjat, a szolgáltatást igénybe vevők kötelezettségeit, az intézmény alapvető szabályait.

2. házirend: A házirend az alábbi alapvető szabályokat tartalmazza: az otthon belső életének rendje, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, a napirendből adódó feladatok, az ellátottak egymás közötti, és az intézmény dolgozóival szemben tanúsítandó magatartása, az ellátottak külső kapcsolattartása, a látogatás, eltávozás rendje, az érdekképviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlása. A házirendet az intézmény vezetése az érdekképviseleti fórum véleményének egyetértésével hagyja jóvá.

3. elhelyezési körülmények: az ellátottak 3 ágyas lakószobákban kapnak elhelyezést, személyes tárgyak tárolására zárható szekrényeket biztosítunk.

4. ellátások: egyéni szükséglethez, egészségi állapothoz igazodó teljes ellátást, családi jellegű gondoskodást biztosítunk.

 

II. Szociális munka az intézményben:

1. gondozási szerződés: az intézménybe kerüléskor az ellátottakkal és a családjaikkal együttes helyzetértékelést végzünk, amely alapján egyéni igényekhez igazodó gondozási-nevelési tervet készítünk.

2. egyéni esetkezelés: a családok, gyermekek aktuális élethelyzetéhez igazodó szolgáltatások biztosításával elősegítjük a családba történő visszakerülés zökkenőmentességét, életvezetési, pszichológiai tanácsadással, információs szolgáltatással, családgondozással.

3. a gyermekek gondozása, fejlesztése: gyermekek biztonságérzetének megerősítése, képességeik fejlesztése, a családi kapcsolatok erősítése, a gyermeknevelés segítése, serdülőkori devianciák megelőzése

4. szociális csoportmunka: az új kapcsolatok kialakításának elősegítése, személyközi konfliktusok oldása, önismeret, személyiség és képességfejlesztés, az intézmény életével kapcsolatos konfliktuskezelő csoport folyamatos működtetése, saját élményű tréningcsoport.

 

III. Szakmai létszámok és képesítések
   A jogszabályok előírásainak megfelelő.

 

 Dr. Jászka Ernő  s.k. Köller Péterné s.k.
 intézményvezető szakmai vezető